Yozgat Tazminat Davası Avukatı

Toplum olarak yaşamanın bazı kuralları vardır. Toplum kurallarına uygun yaşamak herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmek yaşam kalitesi açısından gereklidir. Hiç kimse toplumda sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Bir bireyin özgürlüğü kesinlikle diğerinin yaşamına müdahale boyutuna taşınamaz.

Bütün bu birey hak, özgürlük, yükümlülük, sorumluluk gibi kavramlar yasalarda belirtilmiş olmakla kalmayıp yine yasalar çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Kişilik hakları ihlali ve kişiliklere yapılan saldırılara uygulanan bir takım cezai müeyyideler vardır. Tüzel ve gerçek şahısların kişi, kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan zararların hukuktaki karşılığı tazminattır.

Bu konu süreç işleyişi ile ilgilenmek ise bizlerin işidir. Tazminat davası avukatı olmak, sürece hakim ve adil düşünce yapısına sahip olmayı gerektirir. Biz gelen davaların başlangıcından itibaren olayı titizlik ve büyük bir ciddiyetle ele alarak çözüm aşamasına emin adımlarla ilerleriz.

Tazminat Davasına Konu Olan Durumlar

Aslında tazminat davasını teşkil eden konular sınırsızdır desek yeridir. Söz konusu hukuk olunca konu elbette çok kapsamlı olmaktadır. Akla gelebilecek her türlü hukuk ihlali bizim ilgi alanımız olmaktadır. Hukuka aykırılık ve hukuk ihlali sonucunda ortaya çıkan tazminat kavramı da kendi içinde maddi tazminat ve manevi tazminat olarak kısımlara ayrılmaktadır.

Tazminat davasına konu olan ihlalleri şöyle sıralayabiliriz;

  • İş hukukunu ilgilendiren tazminat davaları
  • Aile hukukunu ilgilendiren tazminat davaları
  • Menkul ve gayrimenkul, mal edinimi ile ilgili tazminat davaları
  • Çocuklarla ilgili tazminat davaları

Hukuk hayatımızın her alanına etki etmekte olan bağlayıcılığı ve kuralları olan bir kurallar bütündür. Tazminata konu olan davanın içeriğine göre talep edilen kimi zaman maddi tazminattır kimi zaman manevi tazminattır. Açılan tazminat davası sürecinde başlangıcıdır.

Tazminat Davası Dilekçesi

Tazminat davası dilekçesi teknik kurallar çerçevesinde hazırlanan ve konuyu ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçedir. Sürecin başlatılması bu dilekçenin içeriğinde belirtilen ve sonunda ise yetkili makama sunulan resmi bir evrak olması dilekçenin önemini anlatmak için etkili olacaktır. Tazminat davası müvekkilimizin başvurusu ile başlayan dilekçe verilmesi ile hız kazanan bir süreçtir.

Tazminat davası avukatı kesinlikle hukuki sürecin işleyişi konusunu müvekkiline anlatmakla yükümlüdür. Her türlü meslekte olduğu gibi tazminat davası avukatı olmak için sadece hukuk fakültesini okuyup diploma almak yeterli değildir. Elbette diploma şarttır fakat asla yeterli değildir. Eğer diplomayı destekleyecek soyut özellikler olmazsa bir takım şeyler eksik kalır.

Bu bahsedilen soyut özellikler şunlardır, Vicdan, merhamet gibi insani hasletler bir yana mukayese edebilme yeteneği, olaylar karşısında soğukkanlı kalabilme, olayların gidişatı esnasında anında çözüm üretebilecek pratikliğe sahip olmalıdır. Ayrıca çözüm odaklı ve olaylar karşısında asla endişe ve karamsarlığa kapılmamalıdır. Elbette bu her zaman mümkün olamayabilir. Fakat profesyonel olan bir avukatın kesinlikle her alanda bu hassasiyete uygun hareket etmez öncelikle kariyeri adına büyük bir adım olacaktır.