Yozgat Miras Hukuku

Miras Hukuku, Medeni Kanun içerisinde düzenlenen bir hukuk dalıdır. Bir kişinin ölmesi veya gaipliği (uzun süre haber alınamaması) durumunda sahip olduğu mal varlığının kimlere nasıl paylaştırılacağı konusunu düzenler. Bizler de hem miras bırakmak isteyen kişinin hem de kendine miras kalan kişilerin haklarını koruyarak gerekli işlemleri yapmaktayız. Sağlıklı ve sorunsuz ilerleyiş için mutlaka uzman miras hukuku alanında deneyimli avukat hizmeti almak gerekir. Kimsenin hakkını kimse de bırakmayarak hukuk çerçevesi içerisinde haklarınızı sizlere kazandırmaktayız.

Kimler Miras Hakkına Sahiptir?

Miras hukuku davalarına bakabilmemiz için öncelikle kişinin miras hakkına sahip olup olmadığını inceliyoruz.

Kişi iki türlü miras hakkına sahip olabilir;

  • Yasal Mirasçı: Miras bırakanın ölümü gerçekleştiğinde kişinin mirasçı olma durumudur. İradeye bağlı değildir. Genelde evlatlar, altsoyu, eşi veya kan yoluyla birbirine bağlı olduğu kişiler mirasçı olur.
  • Atanmış Mirasçı: Miras bırakan kendi iradesi ile herhangi birine miras bırakırsa atanmış mirasçı olur.

Hukuk sorunlarının oluşmaması açısından mirasçı türünü incelemek gerekir.

Mirasçılara Mal Nasıl Paylaştırılır?

Bu noktada mirasçının hangi zümrede olduğunu inceliyoruz. Çünkü mirasçılar herhangi bir hak karmaşası olmaması için zümrelere ayrılır.

Birinci zümrede ölen kişinin altsoyu yani çocukları bulunur. İkinci zümrede ölen kişinin anne babası yer alır. Üçüncü zümrede ise anne babanın altsoyu yer alır. Birinci zümre hayattaysa diğer zümreler hak talep edemez.

Birinci zümredeki kişiler arasında pal paylaşımı ise eşit derecede olur.

Evlilik Dışı Çocukların Mirasçılık Durumu

Genelde avukatlık hizmetlerimize ihtiyaç duyulan bir konudur. Eğer evlilik dışı bir çocuk mirastan yararlanmak istiyorsa bizlerden vekalet bağı ile hizmet alabilir. Hakime sunmak için gerekli dosya hazırlanır, DNA testleri yapılır. Böylece hakim o çocuğun da mirasçı olduğuna karar verir. Ve eşit şekilde maldan pay almasını sağlar. Bağ kanıtlandığı müddetçe pay paylaşımında sorun oluşmaz.

Evlatlık Durumunda Miras Paylaşımı

Evlatlık edinilen kişi tıpkı kan hısımlığı gibi mirasçı olur. Sadece evlatlık olan kişi değil onun altsoyu da mirasa ortaktır. Kendini evlat edinen kişinin mirasçısı olduğu gibi kan bağıyla bağlı olduğu ailenin de mirasçısı olur. Ancak evlat edinen kişi evlatlık olan kişinin mirasçısı olamaz. Çünkü aradaki mirasçılık bağı yasal mirasçılıktır.

Eşin Mirasçılık Hakkı

Eş, mirasçı olurken herhangi bir zümreye bağlı olarak olmaz. Yani yasal mirasçı olarak bilinir. Eş birinci derecede mirasçılarla mirasçı olduğunda 1/4, ikinci derecede mirasçılarla mirasçı olduğunda 1/2, üçüncü derecedeki mirasçılarla mirasçı olduğunda ise 3/4 hakka sahiptir. Herhangi bir mal kaçırma durumu olmaması için mutlaka avukatlık hizmetlerimizden yararlanılmalıdır.

Ama boşanma işlemi gerçekleşmişse iki tarafta birbirinin mirasçısı olamaz. Eğer boşanma davası sürerken bir taraf ölürse mahkeme kararı ile diğer eşin mirasçı olup olamayacağına karar verilir. Burada da avukat desteği ve sunulan argümanlar önemlidir.