Yozgat İş Davaları Avukatı

İşçi gücüne ihtiyaç sanayinin gelişmesiyle artmıştır. Ülkenin birçok yerinde hangi sektör olursa olsun işçiler için uygun çalışma ortamı bulunmaktadır. Ancak işçiler ve işverenler arasında istenmeyen birtakım problemler oluşabilir. Genellikle de özel sektörde işveren ve işçiler arasında uyuşmazlıklar görülebiliyor. Bu durumda hem işçilerin hem de işverenlerin sahip olduğu hakları korumak amaçlı İş Hukuku devreye giriyor.

Biz İş Davaları Avukatı hizmetleri vererek kimsenin hakkını kimsede bırakmıyoruz. İşçi ve işveren arasında olan uyuşmazlıklar, işçinin alacakları, tazminat hakkı, işçilerin çalışma şartları, ücretin ödenme şekli, fazla mesai, işçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden ihlali gibi birçok durumlarda gerekli dosyalar hazırlayarak sorunu çözüyoruz.

İş Davaları Nerede Görülür?

Eğer işçi ve işveren arasında bir sorun yaşanıyorsa bizlere vekalet vermeniz yeterlidir. Sonrasında bizler uyuşmazlığın konusuna göre dosya oluşturarak gerekli işlemleri yapıyoruz. Eğer dava açmak gerekiyorsa İş Mahkemelerine dilekçe yazarak başvuru gerçekleştiriyoruz. Davanın açılacağı İş Mahkemesi davalı olan gerçek veya tüzel kişinin bulunduğu yerleşim yerindeki mahkemedir. Eğer davalı taraf birden fazlaysa herhangi bir davalının da yerleşim yeri olabilir. Ancak birtakım istisnalar olabileceği için davanın görevsizlik ile reddedilmemesi açısından iş davaları avukatı hizmetlerimizi alabilirsiniz.

Hangi Konularda İş Davaları Açılabilir?

Başta işçi olmak üzere işverenin de haklarını korumak için iş davaları avukatı olarak birtakım konularda davayı açıyoruz;

  • İşçilerde herhangi bir yaralanma, ölüm, iş görememe halleri varsa dava açılır
  • Kıdem, ihbar veya işe iade davaları
  • İşverenin ücret ödeme borcunu yerine getirmemesi
  • Yıllık ücretli izinler veya fazla mesai ücretlerindeki problemler
  • Kötü niyet- mobing durumları
  • Birtakım haklı veya haksız nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilme durumu
  • İşçi ve işveren haklarının korunması için gerekli sözleşmeler ve danışmanlık
  • Eksik ücret ödemesi

Ve daha birçok alanda iki tarafında haklarını korumak için gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz.

İş Mahkemelerinin Verdiği Kararlara Karşı Yargı Yolu

İş mahkemelerinin verdiği kararları birtakım nedenlerden dolayı kişiler kabul edemeyebilir. Bunun için ise kararlara karşı yargı yolu açıktır. Karara karşı yargı yoluna başvuruyu da iş davaları avukatı olarak gerçekleştiriyoruz. İlam taraflara bildirildikten sonra karara karşı kanun yoluna başvuru süresi başlar. Bu süre içinde başvuruyu yapıyoruz.

Karara karşı gideceğimiz yargı yolları ise istinaf ve temyiz yollarıdır. İlk olarak istinafa başvuru yapıyoruz. Eğer yine istenmeyen bir karar çıkarsa temyiz yoluna gidiyoruz. Bu aşamalarda tecrübemiz önemlidir.

İş Davaları Avukatlık Ücretleri

İş davalarında dilekçe yazmak, mahkeme dosyası hazırlamak, kanıt toplamak, gerektiğinde karara karşı kanun yoluna gitmek, danışmanlık vermek gibi hizmetler sunuyoruz. Bu işlemlerde de mutlaka avukatlık hizmetleri almak gerekir. Ücret durumu ise verilen hizmetlerin çeşitliliğine ve niteliğine göre değişiklik gösterir. Önemli olan haksızlık olmadan bu davaların usulüne ve esasına göre kapanmasıdır.