Yozgat Boşanma Avukatı

Boşanma da evlilik kadar normal bir süreçtir. Elbette kimse büyük umutlarla kurmuş olduğu aile birliğini bozmak istemez. Ancak birtakım nedenlerden dolayı evlilikler yürümeyebilir ve bitmesi herkes için daha iyi olabilir.

Boşanmaya karar verildiği takdirde bu zorlu süreci hasarsız ve doğru bir şekilde geçirebilmek için işin uzmanı yani boşanma avukatı insanlara yardımcı olur. Bizler de resmi olarak evliliğin bitmesi sürecinde hukuksal destek sağlamaktayız.

Tüm haklar, haksızlıklar, düzenlemeler için profesyonel şekilde hizmet vermekteyiz. Vekalet ilişkisini kurduktan sonra güven odaklı şekilde işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

Boşanma Davası Çeşitleri

Boşanmaya karar verildikten sonra dosyayı inceleyerek boşanma davasının hangi tür olduğuna karar veriyoruz. Davalar çekişmeli ve anlaşmalı olarak ikiye ayrılır.

Herkes bu süreci daha da zorlaştırmamak adına anlaşmalı boşanma davalarını tercih eder. Çünkü bu boşanma türünde iki tarafta boşanma işleminin tüm sonuçlarını kabul etmiş olur. Her iki tarafta nafaka, mal paylaşımı gibi durumlarda anlaşmaya vardığını imzalı şekilde belirtir. Böylece evlilik tek celsede sona erer.

Ancak çekişmeli boşanma davalarında iki tarafta aynı fikirde olmadığı için mahkeme görülür ve hakim iki kişi adına doğru kararı verir. Elbette hakimin vereceği kararda avukatların hazırlamış olduğu argümanlar çok önemlidir. Nafaka, velayet ve mal paylaşımı durumu her iki tarafta dinlenerek sonuca vardırılır. Her zaman tek celsede bitmez.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davasının nerede açılacağı da usul açısından önemlidir. Davayı açarken bu noktaya dikkat ederek sizleri yönlendiriyoruz. Hatta vekalet bağı kurulduğu için davayı sizin adınıza açabiliyoruz.

Davayı Aile Mahkemelerine başvurarak açmak gerekir. Eşlerden birinin ikamet yerinde veya eşlerin birlikteyken son 6 ayda yaşadığı yerdeki Aile Mahkemesine başvurulur. Dava burada açılır ve mahkeme burada görülür.

Boşanma Kararının Verilmesi

Anlaşmalı boşanmalarda hazırladığımız dosya ile tek celsede boşanma gerçekleştirilir. Ancak birtakım bekleme süreleri bulunduğu için boşanmanın yazılması 1 ay sürebilir. Sonrasında nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak boşanmanın gerçekleştiği bildirilir.

Ancak çekişmeli davalarda özellikle bir taraf boşanmayı istemiyorsa süreç oldukça uzayabilir. 1-2 yıl arasında boşanma işlemi gerçekleşir. Sonrasında da verilen karara itiraz süresi bulunduğu için beklenen sürede işlem gerçekleşmez.

Boşanma Davasının Unsurları

Boşanma davasının unsurları veya sonuçları;

  • Mal paylaşımı
  • Velayet
  • Nafaka
  • Ziynet eşyaları
  • Maddi- manevi tazminattır.

Bu unsurlar anlaşmalı davalarda genelde sorun çıkarmaz. Ancak çekişmeli davaların konusunu oluşturur. Hassas konular olduğu için kanıtlar, şahitler, taraf beyanları ayrıntılı şekilde incelenerek karar verilir. Biz avukat olarak gerekli dosya hazırlığını kusursuz şekilde gerçekleştiririz. Hakime sunarak boşanma işlemlerinin kimseye hak kaybı yaşatmadan ilerlemesini sağlarız.

Yurtdışı Boşanma Kararları

Yurtdışında gerçekleşen boşanma davaları Türkiye’de direkt geçerli olmadığı için ayrı bir dosya hazırlarız. Bu nedenle Türkiye’de de tanınması için gerekli mahkemeye başvurarak yarıca bir dava açarız. Mahkemece onaylanmasını sağlarız.