Yozgat Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk, genel olarak hukuk sistemi gelişmiş olan ülkelerde yaygın bir biçimde kullanılan alternatif uyuşma formülüne verilen addır.

Mahkeme öncesi arasında uyuşmazlık bulunan iki tarafın diğer bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden veya ya da mahkeme aracılığı ile yapılan yönlendirmeler sonucunda kullanılan yöntemdir. Arabuluculuk işinin esnek ve etkili olmasından dolayı aile, iş yaşamı, okulda çıkan problemler veya milletler arası uyuşmazlıkların sonucunda meydana gelen olumsuzluğun giderilmesi amaçlanmaktadır.

Aralarında bulunan uyuşmazlığı, kendi istekleri doğrultusunda veya mahkeme önermesi sonucunda arabuluculuk ile çözmeye çalışan taraflar, uyuşmazlık olan konunun arabulucuya iletilerek tarafsız ve herhangi bir ön yargıya uğramadan arabulucu ile sorunların tartışılarak çözüme kavuşturulması sağlanmaktadır.

Arabuluculuk Türleri Nelerdir?

Arabuluculuk türleri konulara göre farklı şekilde ayrılmaktadır.

Günümüzde kullanılan arabuluculuk türleri ise şu şekildedir:

  • Kolaylaştırıcı arabuluculuk
  • Değerlendirici arabuluculuk
  • Dönüştürücü arabuluculuk

Olarak 3 adet arabuluculuk türü günümüzde oldukça fazla kullanım alanına sahiptir. Kolaylaştırıcı arabuluculuk olan birinci arabuluculukta arabulucu herhangi bir şekilde tarafları yönlendirmez. Arabulucu taraflara fikir vermez ve hakim de karar vermez. İkinci tür olan değerlendirici arabuluculukta ise tarafların göremedikleri hususlar taraflara arabuluculuk yardımı ile gösterilmeye çalışılır. Taraflar için davanın sonucu hakkında bilgi ve tavsiye de bulunulabilir. Dava dosyasının güçlü ve zayıf yönlerinden de bahsedilebilir. Son arabuluculuk yöntemi olan dönüştürücü arabuluculuğu taraflar oldukça sık kullanmaktadır.

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Arabulucu olan kişi taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümü için birden fazla yola ve yönteme başvurmaktadır. Arabuluculukta kişilerin anlaşmasına yönelik sorular yöneltilmektedir. Arabuluculukta başarı tarafların birbirleri ile anlaşmaya olan istekleri ve arabulucu olan kişinin yeteneğine bağlanmaktadır.

Arabuluculuk aksi kararlaştırılmamış ise gizli bir şekilde yapılmaktadır. Arabuluculuk esnasında elde edilen bilgi ve belgeler ne taraflarca ne de arabulucular aracılığı ile hiçbir şekilde açıklanamaz. Arabulucunun başarısız olması halinde, müzakere sırasında elde edilmiş olan belge ve bilgiler hiçbir şekilde mahkemede delil olarak kullanılmamaktadır. Ayrıca dava tarafları herhangi bir zorlama ile arabulucuya gitmez.

Arabuluculuk işlemi gerçekleştirilirken taraflar ister kendileri katılabilir isterlerse de temsilcilerini yani avukatlarını arabulucu ile görüştürebilir. Arabuluculuk işlemi sırasında taraflar eğitimini almış olan arabulucu karşısında kendilerini oldukça rahat hissedebilirler.

Arabuluculuk Kullanım Alanları Nelerdir?

Uyuşmazlıklara ek olarak aynı zamanda sözleşme müzakerelerinde sürecin kolaylaşması amacı ile anlaşmazlıkların önlenmesi içinde kullanılabilmektedir. Hükümetler ise arabuluculuğu bir bilgilendirme aracı olarak kullanmaktadır. Arabuluculuk hizmeti çok sayıda anlaşmazlık için kullanılan bir yöntemdir. Arabuluculuk kullanım alanları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Dünya üzerinde arabuluculuk kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

  • Aile uyuşmazlıkları
  • İş uyuşmazlıkları
  • Kamu uyuşmazlıkları
  • Ticari uyuşmazlıklar
  • Diğer uyuşmazlıklar

Gibi çok sayıda uyuşmazlık arabuluculuk sayesinde kolay bir şekilde çözümlenebilmektedir. Çözümü gerçekleşmeyen anlaşmazlıklar ise mahkeme tarafından karara bağlanır.